Select Page

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. (Mk 10:13–16)

The Runaway Bunny by Margaret Wise Brown.

Once there was a little bunny who wanted to run away.
So he said to his mother, “I am running away.”
“If you run away,” said his mother, “I will run after you.
For you are my little bunny.”
“If you run after me,” said the little bunny,
“I will become a fish in a trout stream
and I will swim away from you.”
“If you become a fish in a trout stream,” said his mother,
“I will become a fisherman and I will fish for you.”
“If you become a fisherman,” said the little bunny,
“I will become a rock on the mountain, high above you.”
“If you become a rock on the mountain high above me,”
said his mother, “I will become a mountain climber,
and I will climb to where you are.”
“If you become a mountain climber,”
said the little bunny,
“I will be a crocus in a hidden garden.”
“If you become a crocus in a hidden garden,”
said his mother, “I will be a gardener. And I will find you.”
“If you are a gardener and find me,”
said the little bunny, “I will be a bird
and fly away from you.”
“If you become a bird and fly away from me,”
said his mother, “I will be a tree that you come home to.”
“If you become a tree,” said the little bunny,
“I will become a little sailboat,
and I will sail away from you.”
“If you become a sailboat and sail away from me,”
said his mother, “I will become the wind
and blow you where I want you to go.”
“If you become the wind and blow me,” said the little bunny,
“I will join a circus and fly away on a flying trapeze.”
“If you go flying on a flying trapeze,” said his mother,
“I will be a tightrope walker,
and I will walk across the air to you.”
“If you become a tightrope walker and walk across the air,”
said the bunny, “I will become a little boy
and run into a house.”
“If you become a little boy and run into a house,”
said the mother bunny, “I will become your mother
and catch you in my arms and hug you.”
“Shucks,” said the bunny, “I might just as well
stay where I am and be your little bunny.”
And so he did.
“Have a carrot,” said the mother bunny.

Margaret Wise Brown tuskin kirjoitti tätä ajatellen meidän suhdettamme Jumalaan, mutta me voimme silti lukea sen niin. Tässä on paljon samaa kuin esimerkiksi psalmissa 139, josta osa usein luetaan kasteen yhteydessä. Nyt luen teille sen osan psalmista 139, jota yleensä ei lueta:

Herra, sinä olet minut tutkinut,
sinä tunnet minut.
Missä olenkin, minne menenkin,
sen sinä tiedät,
jo kaukaa sinä näet aikeeni.
Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut,
perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni.
Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa,
jota sinä, Herra, et tuntisi.
Sinä suojaat minua edestä ja takaa,
sinä lasket kätesi minun päälleni.
Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä.
Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta,
minne voisin paeta sinun edestäsi?
Vaikka nousisin taivaaseen,
sinä olet siellä,
vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan,
sielläkin sinä olet.
Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin
tai muuttaisin merten taa,
sielläkin sinä minua ohjaat,
talutat väkevällä kädelläsi.
Vaikka sanoisin: ”Nyt olen pimeyden kätköissä,
yö peittää päivän valon”,
sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo. (Ps. 139:1–12)

Me emme pääse Jumalaa pakoon, mutta ei Jumala meitä pidä vankeina. Me olemme vapaita tulemaan ja menemään, mutta Jumala ei meitä hylkää, ei jätä ilman suojaa, ei jätä yksin. Tämä on valtava lahja jonka meistä jokainen on saanut kasteessa.

Tarvitsemme toisiamme. Ihan niinkuin Mooses, joka ei jaksanut pitää käsiään ylhäällä, mutta Aaron ja Hur auttoivat häntä ja niin Joosuan johtamat Israelilaiset voittivat amalekilaiset.